Piteå Hamn satsar på klimatsmart mastbelysning

Som ett led i ett medvetet miljöarbete byter Piteå Hamn ut all belysning på hamnområdet till den nya generationens LED. Läs mer

Projektet "Harholmens logistikcentrum etapp 2"

Piteå Hamn AB planerar att fortsätta utvecklingen av hamnen och dess infrastruktur Läs mer

Hamnutbyggnad viktig för att möta framtidens behov

Ökande godsvolymer och stora företagsetableringar kräver fortsatt utveckling av Haraholmens logistikcentrum. Läs mer

Väderdata

Inneliggande fartyg

Ankommande fartyg