Projektet "haraholmens logistikcentrum etapp 2"

Projektet ”haraholmens logistikcentrum etapp 2”

hamnutbyggnad

Haraholmens logistikcentrum, etapp 2

 

Under 2014/2015 genomfördes etapp 1 av Haraholmens logistikcentrum
Järnvägen både förbättrades och elektrifierades ned till hamnen
Samt att nya lagringsytor skapades

Nu pågår planeringen för etapp 2 som omfattar:
– En förlängning av kajen med ca 100 m mot nordost
– Utfyllnad i vattnet för att få ca 30 000 m² nya lagringsytor
– Ytterligare en in- och utfart till hamnområdet
– Och de installationer av VA, el, belysning, områdesstängsel m.m. som behövs

Projektet beräknas omsätta 130 miljoner med en planerad start under kvartal 2 2017

Kontakt

 

Har du frågor som rör projektet Haraholmens logistikcentrum etapp 2 kan du kontakta projektledare:
Daniel Danielsson

070-552 65 51

daniel.danielsson2@piteahamn.se