Haraholmens logistikcentrum etapp 2

Efter flera år inför en utbyggnad av hamnområdet är projektet Haraholmens logistikcentrum etapp 2 igång. Läs mer

Satsning på klimatsmart mastbelysning

Som ett led i ett medvetet miljöarbete byter Piteå Hamn ut all belysning på hamnområdet till den nya generationens LED. Läs mer

Lindbäcks etablerar ny fabrik på Haraholmen

Lindbäcks etablerar en ny fabrik på Haraholmen. De första husmodulerna ska transporteras ut med sjö från Piteå i början av 2018. Läs mer

Väderdata

Inneliggande fartyg

Ankommande fartyg