Tjänster

PITEÅ HAMN AB förvaltar och utvecklar Haraholmens logistikcentrum. Bolaget strävar efter att, tillsammans med operatör, kunder, rederier och transportörer, bidra till hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar till nytta för regionalt näringsliv.