Spårplan Hamnen

Spårplan Hamnen

Inom hamnens verksamhetsområde finns ett elektrifierat rundgångsspår samt ett antal last-, lossnings- och uppställningsspår. Rundgångsspåret har en hinderfri längd av 375 m och övriga spår är ca 250 m Spårplan, visande järnvägsanläggningen inom Piteå Hamn AB verksamhetsområde.

Spårplan, visande järnvägsanläggningen inom Piteå Hamn AB verksamhetsområde.

Spårplan hamnen