TRAV

TRAV

Trafikeringsavtal, att träffa innan trafikering påbörjas på industrispår förvaltat av Piteå Hamn AB.

Trafikeringsavtalet publiceras inom kort.