Båtmän

Båtmän

Beställning båtmän:
Hamnkontoret
Måndag – Fredag mellan 07:00 – 16:00 Tfn. +46 (0)911 23 21 30 alt. info@piteahamn.se

Övrig tid:
Båtmanstjänst Tfn. +46 (0)70 527 21 00