Bogsering

Bogsering

Hamnen har inga egna bogserbåtar utan båtar hyrs in vid behov från Luleå Bogserbåts AB. Fartyg som p.g.a. sin storlek kräver bogserbåtsassistans vid ankomst och avgång beställs bogserbåt/ar via rederiets anlitade klarerare, eller direkt från Luleå Hamn AB. Kostnader belastar rederi/fartyg.

Luleå Hamn – Bogserbåtar